Modernizacja - Jaroszów, Kostrza Drukuj

Modernizacja stacji bazowej PARANOIK5 oraz mostu radiowego na Jaroszów i Kostrzę.